پیگتیل

1-Pigtail 0.9 mm SC/UPC ( 1.5m)(SM fiber) G657A Simplex LSZH, in 12 color

2-Pigtail 0.9 mm SC/UPC( 1.5m)(MM fiber) G657A Simplex LSZH, in 12 color

3-Pigtail 3.0 mm SC/UPC( 2m)(SM fiber) G657A Simplex LSZH, in 12 color

4-Pigtail 3.0 mm SC/UPC( 2m)(MM fiber) G657A Simplex LSZH, in 12 color

5-pigtail 3.0 mm SC/UPC (3m)(SM Fiber)G657A Simplex LSZH, in 12 color

6-pigtail 3.0 mm SC/UPC (3m)(MM Fiber)G657A Simplex LSZH, in 12 color

7-Pigtail 0.9 mm LC/UPC( 1.5m)(SM fiber)G657A Simplex LSZH, in 12 color

8-Pigtail 0.9 mm LC/UPC( 2m)(MM fiber) G657A Simplex LSZH, in 12 color

9-Pigtail 2.0 mm LC/UPC( 2m)(SM fiber) G657A Simplex LSZH, in 12 color

10-pigtail 3.0 mm FC/UPC (10m) (SM fiber) G657A Simplex LSZH, in 12 color

11-pigtail 3.0 mm FC/UPC( 5m) (SM fiber) G657A Simplex LSZH, in 12 color

12-pigtail 2.0 mm FC/UPC(1m)(SM Fiber)G657A Simplex LSZH, in 12 color

 


محصولات مرتبط

DWDM

سيستم DWDM با ظرفيت ۹۶ کانال

 

 • سیستم DWDM کاملا بومی منطبق بر آخرین فناوری روز دنیا برای انتقال سیگنال های 10G/40G/100G/200G
 • قابلیت اعتماد و امنیت بالا به دلیل طراحی و پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار سیستم در داخل کشور
 • تجهیز با ترانسپوندرهای قابل تنظیم (Tunable transponder) با ۹۶ کانال در باند C
 • ظرفیت انتقال Tb/s
 • پشتیبانی از پروتکل شبکه ترابری نوری (OTN) مطابق توصیه نامه ITU-T G.709
 • قابلیت پشتیبانی از تصحیح خطای پیشرو (FEC) مطابق توصیه نامه ITU-T G.709
 • قابلیت انتقال IP over OTN over DWDM
 • پشتیبانی از انواع توپولوژی های شبکه (Mesh, Ring, Star, Chain)
 • برد ۱۶۰ کیلومتر بدون تقویت کننده و برد ۶۰۰ کیلومتر بدون Regeneration
 • پشتیبانی از انتقال سیگنال به صورت شفاف با انواع نرخ بیت ها و فناوری ها:


  OTN

  Ethernet

  SDH

  IP
 • ترانسپوندر چند نرخی با قابلیت 3R
 • قابلیت بیرون آوردن و جازدن کارت ها و ماژول های سیستم در حین کار
 • دارای قابلیت حفاظت از خط (Line protection)
 • قابلیت پیاده و سوار کردن کانالها با قابلیت پیکربندی مجدد (ROADM)
 • دارای کانال سوپروایزری نوری (OSC) با استفاده از اترنت 100Mbps
 • دارای کانالهای خط فرمان (Order wire) با کلیه امکانات تلفن IP و تماس تصویری
 • کارت کنترل و مدیریت شبکه با قابلیت پشتیبانی از انواع توپولوژی های شبکه

دارای سیستم مدیریت المان (EMS) با قابلیت پشتیبانی از واسط

MTNM (Multi-Technology Network Management)

 • جهت ارتباط با سیستم مدیریت شبکه (NMS)

بیشتر بخوانید ...