میکرو کابل

 

لطفا جهت مشاهده کاتالوگ انواع میکرو کابل نوری به لینک زیر مراجعه نمائید : 

https://www.dropbox.com/s/uaszhilkbwld8mq/Micro%20cable%20.pdf?dl=0


محصولات مرتبط