مشاور مدیریتی

   یکی از فعالیت های این شرکت در حوزه مشاوره مدیریت استراتژیک و مشاوره مدیریتی به کارخانجات کابل سازی  میباشد ، بطور مثال این موارد شامل : 

  • ورود به بازار های جدید 
  • برنامه ریزی بلند مدت در تولید کالا
  • افزایش بهره وری و ارائه راهنمایی به واحدهای تولیدی 
  • انتقال دانش و فن آوری از شرکت های بین المللی به تولید کنندگان داخلی 
  • مشاوره جهت تاسیس کارخانجات کابل سازی و تامین ماشین آلات با برندها با کیفیت 
  • مطالعات  امکان سنجی و زیرساختی جهت پروژه های مخابراتی ، بمنظور شناخت ریسک ، محدودیت و اثرات آن 
  • برندینگ