کابل CAT6

 

  جهت مشاهده مشخصات فنی  کابل CAT6 UTP  به لینک زیر مراجعه نمائید : 

https://www.dropbox.com/s/gphqqgrotfn5ctf/C6%20UTP%20PVC%202101%201.2%2006.10.2016.pdf?dl=0

 

جهت مشاهده مشخصات فنی کابل CAT6 SF/UTP   به لینک زیر مراجعه نمائید : 

https://www.dropbox.com/s/o6yo2xvuaq15c98/C6%20SFUTP%20LSZH%202203%201.2%2004.07.2016.pdf?dl=0

 

جهت مشاهده مشخصات فنی کابل CAT6 F/UTP  به لینک زیر مراجعه نمائید : 

https://www.dropbox.com/s/s1mgck5tle8fhu7/C6%20FUTP2%20PVC%202102%201.2%2006.10.2016.pdf?dl=0


محصولات مرتبط