کابل زیر دریایی

انواع کابل زیر دریایی با مشخصات فنی مشتری قابل سفارش می باشد 

جهت مشاهده بروشور یک نمونه کابل زیر دریایی به لینک زیر مراجعه نمائید : 

https://www.dropbox.com/s/ea8dly8m16vik7k/submarine.JPG?dl=0


محصولات مرتبط